ONSDAG FÆLLESSPIL

Spilledag:  Onsdag spilstart kl. 18,   et spil man kan gå til og fra… 

Pris:
Blå – 20,- kr
Gul – 10,- kr
Lyserød – 5,- kr
Der er 25 spil – der spilles 1 – 2 – 3 – rækker
Så prisen for en aften bestemmer du selv
Der sælges til 5 spil af gangen så gevinsten kan ændre sig hver 5. spil da den er omsætnings bestemt.
der kan købes puljebanko som vanlig til 20 kr. 3 stk 50 kr.